Minca avelenada

Est proendi torra e deu seu torra pensendi a Iglesias.

Non a Iglesias comenti est immoi–po caridadi: Paperopoli!

Si funt imbentaus un’Iglesias medievali po pigai in giru a is turistas e immoi ant incumentzau a nci crei issus puru.

Anca nci funt unas setixentu personis in mesu a cussu carnovali de istadi.

Deu ndi connosciu una pariga: ojammommía ita arrori!

Est genti chi non at mai ligiu unu libbru, ma immoi non scint ni-mancu prus fueddai in sardu.

Anca funt Pisanus e si bistint comenti in Siena e spendint puru unu muntoni de dinai!

Anca funt propriu is chi non tenint giai-giai nudda is prus pigaus de custa cosa.

Anca custa cosa ddis donat un’identidadi, imbentada, ma mellus de su nudda chi est Iglesias immoi.

Est berus ca sangunaus pisanus in Iglesias nd’agatas ancora: Orlandini, Armosini, Cioni, Ventura, Fontana, Balocco.

Ma non funt cussus chi si creint Pisanus.

E su sardu in Iglesias ddu fueddant ancora e meda.

Ma Iglesias est unu logu de merda.

Sempri stetiu.

Butegheris chi s’arricánt a is palas de is minadoris.

E is minadoris nd’arribbant de donnia dimoniu de logu: “Genti de miniera, genti de galera!

E cudda, cudda de s’acabbadora, chi at scritu de “la pazienza dei minatori”.

Arratza de passientzia: a bombas sa passientzia!

Tanti ge est faulas ca, candu ant ocupau sa miniera de Santu Giuanni in su Sessanta, a de noti bessíant de is gallerías e tiránt sa dinamita a frunza faci a sa villa de su diretori!

Deu custas cosas ddas sciu ca mi ddas at contadas babbu, ca issu puru fiat a suta de terra in s’ocupatzioni.

Puru s’Iglesias de is minadoris fiat unu logu de merda, ma su mancu fadíat a arriri.

Is Gresientis fiant sempri pighendi-si po culu a pari.

E arguai a t’arrinegai!

Insaras iast perdiu sa faci.

Su giogu fiat cussu de arrispundi cun una pigada po culu prus manna ancora.

Fiat totu unu giogu de abilesa e aici crescíast a lingua lestra.

E is nomingius chi ti poníant!

Cuddu fiat autista de su pulman chi nci portát is minadoris a Santu Benedetu.

Dd’est morta sa mulleri e s’est torrau a cojai cun una de is sorris.

S’est morta cussa puru e s’est cojau cun s’atra sorri chi fiat abarrada.

S’est morta cussa puru e sa genti dd’at postu de diciu: “Minca avelenada”!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: