Su beciu e su zigarru (The Old Man and the Cigar)

In sardu est mellus

Oi portu unu dolori de schina chi est bocendi-mi. Candu apu acabbau sa letzioni de sardu, seu andau a mi setzi in is scalinus de sa facultadi. Molly—no, labai, est un’omini e nieddu puru! Joyce non nc’intrat una cibudda—s’est stentau unu pagu po mi cunsolai. E poi si nd’est andau a su supermercau innias acanta a si comperai cosa.

Deu apu sighíu a mi fumai su zigarru.

Funt arribbadas duas piciocas e si funt setzias in su scalinu giustu-giustu asuta de cussu aundi femu setziu deu. Una—brunda, bella—at fatu unu pagu sa parti de ponni sa mallieta in mesu de su culu suu e de is ogus mius e aici m’at fatu cumprendi derettu ca ddoi fiat cosa de castiai!

Su tanga ndi bessíat de is cratzonis cun unu trianguleddu a colori de arrosa e s’acabbussát in mesu de is nádias de issa: bellu culu, lampu!

Deu, cun cussu dolori de schina, sciendi ca ddis femu impestendi s’airi cun su zigarru e acatenti-mi-ndi ca a dda castiai su culu de aici non mi dispraxíat mancu po nudda, apu incumentzau a nci abarrai mali.

Mi ndi seu andau.

Seu unu beciu a dolori de schina e fumu a zigarru, ma issa teníat unu bellu culu.

Eja, ge mi ndi seu andau, ma a biri unu bellu culu de picioca non m’est dispraxu.

Mancu po nudda m’est dispraxu!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: