Tataresu impica-babbu

“Dd’ant agatau a pustis de duas cidas. In coxina. In sa mesa iat postu is muntoneddus de su dinai, donniunu cun unu billeteddu: “Custu est po s’interru”. “Custu est po sa tumba”. “Custu est po…”

Mancu Mamma ddu sciíat totu su contu.

Issa puru dd’iat intendiu de atra genti.

A mei m’est torrada a conca sa segundu di chi femus trabballendi in su comunu e issu iat portau sa fotografia de sa picioca chi teníat in Sassari.

Po dd’ammostrai a su Sicilianu e a cussu conca de corru de su Tedescu.

E issus: “Ah, bella picioca! E ita ddas fata e ita non dd’as fata?

E issu cun unu arrisixeddu prexau: “A cussas funt cosas privadas!”

E su Sicilianu e su Tedescu arriíant!

In Sassari Mario iat fatu unu cursu de non sciu prus ita fiat, ma depíat essi cosa de agricoltura.

Mario non fiat giustu meda de conca: in su mesi de lampadas bessíat a impermeabili biancu e ddu tzerriánt “Tenente Sheridan”.

E in su mesi de Donniasantu si poníat a marrai in canotiera: in pratza! Sa genti arriíat ebbía.

Dd’iant pigau a trabballai in su comunu po mesu de su babbu socialista.

Eja, de cussus socialistas intrallatzeris.

Aici fiat in su comunu.

A mei puru m’iant postu sa boxi ca su postu mi dd’iant fatu is socialistas.

Bruvura! Ge ddis apu torrau su pratu!

Ita cudda borta ca a su comitziu de Pepinu Tocu nci seu andau cun su gravellu cravau in sa bragheta!

Mario m’at béndiu sa ghitarra sarda cosa sua: fata in Sassari.

E deu custa ghitarra dd’apu arregalada a Nanneddu de Palau, ca issu ge fiat bonu a dda sonai.

Nanneddu m’iat agiudau a agatai domu in Canniggioni, candu mi ndi seu andau de Iglesias.

Deu mi ndi seu andau de su comunu e Mario est abarrau.

Deu seu biu e Mario est mortu.

Una borta in Fiumicino apu biu a sa sorri de Mario. Dd’apu saludada e dd’apu arregordada a chini femu.

At nau sceti ca fiat andendi a Milanu, ma de Mario non m’at nau nudda.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: