Arrespusta a Francu Pilloni

Francu Pilloni (Su Pilloni) at pubblicau unu’articulu bellu in su blog de ZF Pintore:

E deu dd’apu torrau sceda:

Sei de acordiu in totu, mancai deu em’essi unu pagu prus malu de tui, narendi-ddu. Ah, est berus: deu seu prus malu de tui. Non sciu chi as ligiu su contu miu “Unu tzieddu piticu-piticu”, in su blog. Dd’apu scritu pensendi a Sofri e de prus ancora a Magri. Dd’apu scritu pensendi a su chi s’at fatu a nosu su bisu de su comunismu: a nosu fillus de analfabbetas. Tui ses nebodi de analfabbetas e non ti ddu podis permiti de essi malu.
Deu de custas cosas chi scriis tui non ndi scriu–a su mancu non in manera aici esplicita–poita ca–non mi cuu–in coru miu seu ancora comunista e a Magri e a Sofri ddus cumprendu. Su bisu nostru non fiat su de ndi scabulli a is pobirus de sa miseria–certu bolemus cussu puru e ddu bolemus cun totu su coru–ma su de “binci sa maratona de sa storia”. Sofri e Magri ant perdiu. Deu potzu nai ca sa maratona non dd’apu bincia, ma seu prexau su propriu ca genti comenti Sofri e Magri–genti chi non apu mai stimau–m’ant donau una pariga de trastus e unu pagu de fortza a su mancu po ndi bessiri de sa “miseria”–non cussa materiali–de babbu miu. Po cussu deu apu a stimai sempri de prus a genti che a tui, ma apu a arrispetai sempri de prus a genti comenti e Sofri e Magri.
Sa fida est unu corru–e sa fida de su fillu de un’analfabbeta funt duus corrus–e balit sa pena de dda bivi sceti si nci arrenescis a ddi donai unu sensu. Issus m’ant agiudau a donai unu sensu a sa fida mia, ma ant perdiu totu de sa fida issoru. Su poita issoru non m’interessat e non m’at mai interessau: ni-mancu deu femu lichidu meda.
Sa fida est unu corru de furca e deu sciu sceti ca seu prexau de essi cumprendiu in tempus ca…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: