Su Sicilianu

–Depis morri comenti unu cani!

Si dd’apu cantau, cun sa melodia de una cantzoni de Joe Cocker.

Non sciu chi dd’apat cumprendiu, ma in giru de duas cidas fiat mortu: su segundu infartu e custu non dd’iat perdonau.

Fiat un’arrogu de merda e, nau sa beridadi, femu cuntentu chi si nci fessit mortu.

Issu e su gopai fiant sempri crastulendi e nendi cosa mala a pitzus de totus e circhendi de imbrolliai a is atrus.

Iat giai tentu un’infartu–portát sa faci arrubia de sa genti chi tenit sa pressioni tropu arta–e timíat sa mulleri a si torrai a cojai, chi issu si moríat.

Cussa fiat sa cosa chi timíat de prus.

Trabballát cun mei, impari a su gopai, Su Tedescu, connotu puru che Corrus de oru.

Deu e Manunta femus carrighendi su camiu de folla purdiada e atra alliga ammuntonada e issu e Su Tedescu fiant castiendi-si, comenti chi fessint is meris.

Nci teníat prus de una cosa de mi pagai.

Issu e su gopai mi nc’iant ghetau sali e alliga a su serbatoio de sa moto.

Non ddu podemu provai, ma atra genti non podíat essi.

E si dd’emu giurada.

Candu s’est mortu mi fadíat prexeri a pensai chi si nci fessit mortu de s’arrinegu po sa cantada mia.

E, a nai sa beridadi, cuss’idea mi fait prexeri ancora.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: