Legittima difesa

Gigi ndi fiat furriau de su trabballu a mesunoti e non teníat gana de drommiri.

Teníat gana de contai contus.

A s’incras deu e Paulu depemus furriai a Sardinnia e Gigi si bolíat stentai ancora cun nosu.

–Ti nd’arregordas de Racosta?

Ndi fiat artziau issu puru a innoi, ma sa zona de Delft, impari a fradilis tuus. Est abarrau unus cincu annus, trabballendi unu pagu, coddendi-si a feminas cojadas po is arregaleddus chi ddi fadíant e andát a palestra po imparai su karaté.

Candu s’at pigau sa “cintura nera” est torrau a bidda, a domu de sa mamma.

Ma gana de trabballai sempri pagu nd’at tentu e cussu pagu ddi fiat passau in Olanda.

Po su papai nci pensát sa mamma e po s’atru nci pensát issu cun su karaté.

Intrát a butega, fadíat sa spesa e si ddu circánt dinai, arropát a su meri e arrogát totu sa butega.

E aici fiat sempri bistíu beni, ti nd’arregordas?

Deu m’arregordamu is cratzonis de issu, fatus de unu maistru de pannu, a modellu de is cratzonis de unu ballerinu de flamencu e fiant totus arrighiteddas de medas coloris.

Fiat su prus eleganti de sa grefa de fradilis mius.

Fiat una grefa de manorbas, ca atru trabballu in bidda issoru non si nd’agatát, e fiant totus pobirus, ma Racosta si fadíat fai is cratzonis de su maistru de pannu.

–Candu bolíat bufai fadíat sa propriu cosa: intrát, bufát e non pagát.

E fiat annus fendi custa fida.

Andát sempri a custu bar e a cussu bar nci andát puru custu pastori.

Racosta ddi narát a si nd’andai ca fragát de merda de brebei e cuddu ca no e Racosta ddu tzacát a corpus de karaté.

Arropa oi, arropa cras, a sa fini su pastori nd’at bogau s’arresoja e a Racosta dd’at puntu a su coru.

E Racosta currendi in sa strada a tzerrius: “Donai-mi una tassa de acua! Donai-mi una tassa de acua!”

Mancu issu ddu creíat ca dd’iant mortu!

At fatu unu cantus metrus e nc’est arrutu a terra. Mortu.

 

 

Deu e Paulu a s’incras eus fatu totu su viagiu arriendi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: