Bette resistentzia stramba!

Ma calincunu b’at ki mi podet spiegare comente mai in custos dialetos montagninos su sostantivu “praxere” est pronuntziadu a sa logudoresa?

pjaGE4E a su postu de  pra?ere (?: corpu de orguena): Ollolai
pjakE4E a su postu de  prakere: Orani
pjaGE4E a su postu de  pra?ere (?: corpu de orguena): Orgosolo
pjaGE4E a su postu de  prakere: Orune
pjaGE4E a su postu de  prakere: Bitti
pjaGE4E a su postu de  prakere: Lodé
pjakE4E a su postu de  prakere: Nuoro

pjakE4E = piaghere in sa grafia traditzionale

E ita si is sardos si faeddaíant e s’imprestaíant fintzas faeddos de unu dialetu a s’àteru?

No! non podet esser: is montagninos non cambiaíant mai nudda!

13 Comments to “Bette resistentzia stramba!”

 1. In Orune, paris cun “pjaGE4E”, apo intesu fintzas “pjakE4E” che a su chi as postu pro Orani…

 2. Est una cosa chi ia pensau peri deu, candu apu cumentzau a cumprendi pagu pagu a commenti funtzionat su Sardu… su pratu, su pranu, e fintzas su frore, ma su piachere. Arratza de duda ispantosa!!!

 3. Custu est pròpiu unu de sos francos chi aia mentovadu in antis.

  Ma namus “prànghere” e non “piànghere”, e “prenu” in logu de “pienu”.

  Un’àteru francu est sa “t logudoresa” ue unu si diat arreare sa “tz”:

  “iscurtu” in logu de “iscurtzu”, pro nàrrer.

  Ma namus “chitzo” e non “chito”, “putzu” e non “putu”.

 4. Tando, pro torrare pagu·pagu a su Sardu de oe, una pregunta: pro ite in is normas de sa LSC, si sa desinèntzia prus acanta a su Latinu est -ba-, ais seberadu cussa in -ia?

 5. E tando a sos de Orune lis namus campidanesos (e tzullos) 😀

 6. ahah… Fabrì, mi depes ispiegare ite bolet nàrrere “tzullu”, ca s’orunesa chi tèngio acanta non mi dd’at ischidu nàrrere! Petzi m’at nadu chi sunt is de Orune chi ddu narant a is Bitzichesos!!!

 7. Chistione dilica custa, Marcu.

  “Tzullu” si narat pro persona chi si lassat intzullare, est a nàrrer chi si lassat cumbìnchere a andare a brigare, comente si faghet cun sa cane cando s’agussit. Est impreadu comente sinònimu de butzurru, tontatzu.

  Su “Tzullu” est postu a cunfrontu cun su “Ghìrtalu”, chi est unu brigantinu, semper chirchende chertu, ma de mente sua, chene bisòngiu de intzitamentu angienu.

  Si brigas de mente tua ses ghìrtalu, si lu fàghes pro contu de àtere ses tzullu. S’importante est a brigare 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: