L’italiano di Oristano

In Aristanis fueddant in italianu.

Su sardu pagu e nudda dd’intendis.

Aristanis est una tzitadi e in tzitadi sa genti fueddat in italianu, lampu!

Comenti narat unu personagiu casteddaju de Vito Biolchini: “Toca, fuedda in italianu ca non t’apu fatu studiai po de badas!”

E funt prus che a totu is feminas giovunas is chi non fueddant in sardu, ca su sardu est “grezu”.

Seu bessíu a mi fumai su zigarru in foras de custa pitzería de Aristanis.

Ddoi fiat custa femina giovuna circhendi de si allui sa sigareta, ma s’acendinu non s’alluíat.

Dd’apu aporta su zigarru e issa: “E fa?”

“Gia fa!”

S’est alluta sa sigaretta.

In Sardinnia totus fueddant s’italianu.

5 Comments to “L’italiano di Oristano”

 1. ello non faghet! gia faghet gia!

 2. In Aristanis calinc’unu chi chistionada in sardu a du cicai beni s ‘agattada… sceti ca no esti aristanesu 😉

 3. deu seu bivendi in irlanda e connosciu unu muntonis de personas sardas ….casi niusciunu bolet a ddu chistionai in sardu sceti cun unu cantus potzu fueddai sa limba mia , sa cosa prus leggia est ca sa maioria de issus de sa sardinnia no si ndi importa nudda . preferint a s’amisturai cun is italianus e si fais meda su sardu ….passas po custu istrangiu . ma deu mi ndi futtu e sigu chistionendi-dus de aicci .
  Professori ita si contat de sardinnia ? sempri peus o teneus calincunu remediu ?
  Saludos
  Istevene

 4. Non apu biu genti domandendi sa limosina o circhendi-si cosa de papai in s’aliga. Ma apu girau in is biddas. Non sciu comenti est in is tzitadis. Ma totu mi parit firmu. Seus abetendi, ma ita?

 5. Deu bivu giai da binti tres annus in Aristanis. No seu de madre lìngua sarda poeta babbu e mama no obianta chi nosu fillus fueddai aus in sardu, ma issus du fueddanta cun is fradis e sorris insoru. E deu apu sempri tentu is origas allutas e candu mi seu fata manna apu inghitzau deu puru a du fueddai a fora de domu e custa esti sa prima borta chi iscriu aici meda in sardu. (Errori no ci ndi depint essi poeta apu iscritu cun su curretore ortogràficu sardu). Duncas, teni di arre gioni Ligi, in Aristanis batallanta su sardu sceti is mannus e cussus chi funt is de is is biddas. Deu connòsciu una professoressa in Aristanis, chi fa idi lezi oi in sardu e is stu dentis du batallanta poeta funt is totu de foras e i babbus e i mamas du agradessint. E si cumprendint mancai dognunu chistionada sa varianti de su logu de anca benint.
  Diaici bisongiada a fai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: