E noi faremo come l’Irlanda, chi parla in sardo non mangerà…

206-2

A bosi regordades de sa festa manna de s’IRS in Casteddu?

Eja, fit duos annos e mesu a oe e s’IRS non si fit ancora partzida.

E bi fit cussa mesa tunda pro tzelebrare sa literadura sardinniola.

Iant cumbidadu sceti a scritores sardinniolos–is ki scrient in italianu–e iant cumbidau fintzas a Marcellino Fois Gras: su prus onestu de is nimigos de su sardu.

E ant fatu un’orgia irlandesa, totus arretos ammentende a Joyce–si biet ki non l’ant leghidu mai–ca a parrer de issos, Joyce iat fatu literadura irlandesa in inglesu.

E arretos ke canes ant teorizadu sa literadura sarda in italianu e sa repubblichedda italiana de Sardinnia cun s’italianu ke limba natzionale.

Sunt passados duos annos e mesu e issos si sunt partzidos una pariga de bortas.

S’Irlanda est a culu a terra, pedende sa limósina a s’UE.

S’indipendentzia de unu stadu a identidade catolica–passadu dae colonia inglesa a colonia vaticana–paret ki non serbat a prenner sa bentre.

E oe un’amigu m’at mandau custos videos irlandesos, innue mostrant cale est sa situatzione de s’irlandesu:

No Béarla Series 1, Episode 1.

No Béarla Series 1, Episode 2.

Is sutatitulus non funt in Italianu Regionale de Sardinnia.

Sunt in inglesu, a dolu mannu de is monolingues istericos in italianu.

In Irlanda casi nemos faeddat s’irlandesu.

Faeddant s’inglesu.

Is Irlandesos ant sceberadu pro s’indipendentzia statuale e pro sa limba inglesa.

Sa limba issoro est bella ke morta.

E issos sunt ancora culu a terra e catolicos.

Est unu pagu de tempus ki non intendo faeddende de Irlanda e de Joyce.

E nimancu de Micuela Murgiua.

Ah, “No Bearla” bolet narrer “No English”.

 

 

Advertisements

6 Comments to “E noi faremo come l’Irlanda, chi parla in sardo non mangerà…”

  1. Chi ses calvinistu ti dh’apu nau unas cantu bortas. Si bandat beni a tui, bandat beni a mimi puru. Su chi non m’andat nudha nudha, est su chi tui iscris intra una riga e s’atra: chini est catoligu si dha pigada in culu o nci dh’acabbat a essi colonia de su vaticanu o s’una cosa e s’atera. Si fut aici, fut tropu facili: bastada a si cunvèrtiri a su calvinismu e ndi iaus a bessiri de donnia casinu.

  2. S’indipendentismu est morrendi, e bivat su comunismu !!!!

  3. Epuru ti nd’abbastat pagu de fuedhus po cumprèndiri, o Robertu. Est chi ti fais a surdu po no intèndiri. E tandu allarghiaus pagu pagu s’arrexonamentu: de catolicus nd’iat atrus puru, non fiant feti is Irlandesus, is Italianus, is Sardus, is Ispagnolus. Fiant catolicus de Santa Romana Ecresia, is Francesus, is Austriacus, Is Bavaresus e is Catalanus puru. Fut catolicu fintzas cudhu JFK, aici cumenti de atras maginedhas chi portant a giru peri su mundu.Cuddu trenu de sa motivazioni religiosa po s’atuari un’identidadi, est passau giai de diora e àsiu tenis abetendu sa “riforma”. Sa bessida tocat a dha cicari in atru giassu.

    • Amitu ca deu “ho un debole” po is calvinistas. Immoi seu fintzas trabballendi in una scola calvinista e m’agatu beni. Ma tenis arrexoni: sa reforma si dda depeus fai nosu e totu. Non dda depeus copiai de atrus logus. perou abarrat una cosa: serbit sempri a castiai a su chi ant fatu is atrus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: