Sa fortza de sa logica e de is numerus: su casteddaju standard de su sardu!

196

Si duus e duus faint cuatru, s’unica arrexoni ca ancora non teneus unu standard de su sardu est sceti ca sa majoría de is Sardus non at acetau is duas propostas ki fintzas a immoi at fatu sa Regioni e ni-mancu sa mia (mancari po cussa contit de prus su fatu chi non dd’ant bofia fai connosci).

Si lassaus a perdi is faulas e is contixeddus de foxili chi si contant is professionistas de sa LSC, cussa proposta de standard non dd’imperat nemus de is Sardus chi bivint in basciu de Paulilatinu.

A custu puntu, insistendi cun sa LSC–chi a nai sa beridadi Corongiu e Corraine ant torrau a furriai a LSU–totu su chi eus fatu est a pratziri sa Sardinnia in duus: su cabu de susu, cun sa LSC/LSU, e su cabu de jossu, sighendi a scriri comenti ant sempri fatu.

Mancai, a nai sa beridadi, custu sutzedit de prus meda fintzas in cabu de susu, ca foras de is ufitzius de sa lingua, pagu genti dd’imperat sa LSC.

Insaras, biendi chi sa prus parti de is Sardus bivit in cabu de jossu,  de is duas una: o sigheus a insisti cun una proposta de standard chi issus non bolint, o ndi feus un’atra po acuntentai a sa majoría.

In democratzia, su sceberu iat essi simpli: sa majoría bincit. Est craru chi, comenti ant proponniu a sa fini po sa LSC, sighendi su chi deu nau de sempri, in atrus logus foras de Casteddu, sa pronuntzia de su standard depit abarrai libbera.

Insomma, s’unica cosa chi iat a cambiai cun su chi nant immoi Corongiu e Corraine, est a cambiai su nomini de sa bariedadi de su sardu imperada che standard.

1) Chini est contras a su standard est unu nimigu de su sardu!

2) Tocat a scioberai intru de is funtzionis diferentis de su standard e de su dialetu locali: su dialetu serbit sceti po fueddai in domu e cun is amigus e mancai scriri poesias, ma su standard serbit po is documentus ufitzialis e po s’imparu in sa scola.

3) Donniunu est libberu de pronuntziai su standard a manera sua.

4) Su standard serbit che lingua bandera, che simbulu de s’unidadi de is sardus.

5) Una lingua standard non at mai minetau is dialetus localis.

6) Chini est contras a su standard ddu fait sceti po interessiu personali e est unu traitori de su populu sardu.

7) Tocat a lassai a una parti s’identidadi acapiada a una bidda e a si cunsiderai parti de sa natzioni sarda.

E aciungei totu is cosas chi si benint a conca, ca tanti cussus argumentus balint po totus is standards, non sceti po sa LSC o po su casteddaju.

Cun custa proposta acuntentaus in unu corpu sa majoría de is Sardus. Po sa minoría, m’abetu chi Corraine e Corongiu, sigant a trabballai po s’unidadi linguistica de sa natzioni.

Tra pagu apu a scriri unu post po acrarai comenti si passat de sa grafia casteddaja a sa pronuntzia in LSC.

5 Comments to “Sa fortza de sa logica e de is numerus: su casteddaju standard de su sardu!”

  1. Una pregunta: comente faghimus a ischire chi una est sa majorìa e s’ àtera est sa minorìa?

  2. Bene meda, ma dae ue si comintzat a contare sos de un’ ala e sos de s’ àtera? Ue colat sa làcana chi partzit in duos sos sardòfonos?

  3. Si fia istadu pibincu aìa nadu chi neunu podet ischire in cantos grupos podent esser divididos sor sardòfonos…ma isco chi custa est una provocatzione ebbìa 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: