E fatu-fatu ge m´agatu de acordiu cun calincunu

bandera2

http://indipendentes.trigu.net/2015/09/sardegna-ancora-tanta-strada-da-fare

One Comment to “E fatu-fatu ge m´agatu de acordiu cun calincunu”

  1. Bah! Totu est de cumintzare, pustis a bellu a bellu giai sighint cun s’indipendentzia curturale. Nd’appo contadu una pariga in facebook. Calincunu s’est giai gherrende ca cheret esser in sos primmos a “ballare s’aligalli”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: