Sirboni

Ddu tzerriánt Sirboni, ca fiat leggiu e pobiru.

Portát unu trincu in su nasu–in totu sa longaria de su nasu–unu trincu largu e unfrau, chi ddu strupiát totu sa faci.

Trabballát portendi birra e gazzosa a is bars cun unu triciculu beciu, po contu de unu grossista.

Fiat unu trabballu pesanti e de pagu contu e pagu cosa e totu ddi donant e si biíat de is bistiris chi portát.
Nosu, a una manera o a s’atra, sa moda dda sighemus, comperendi is cratzonis e is camisas e s’arrobba militari de is Napoletanus de via Sardegna, in Casteddu, e ponendi a mammas nostras a ddus stringi o a nci appoddai arrogus de peddi e atras cosas togas.

Sirboni fiat sempri bistíu che un’omini mannu: che un’omini mannu e pobiru.

Deu ndi femu furriau de Germania po sa visita militari e ndi femu furriau arrinegau e cun unu pagu de dinai, ca emu trabballau duus mesis in una fabbrica de fibra de imbirdi.

Femu arrinegau ca mi iant scrocorigau–antzis, ni-mancu amitiu a s’esami m’iant!–e mi tocát a arripiti a cuinta e ca in Germania mi femu innamorau de aderus. E immoi spaciau totu, po sempri: non dd’apu torrada a biri prus. Deu furriau a Sardistan e issa a Finlandia, a unu logu chi si tzerriat Oulu, in su corru de sa furca, acanta de su circulu polari.

In Cala Mosca s’ant fatu spolincai. Sceti is mudandas si podemus aguantai. E s’ant lassau abetendi in un’aposentu.

Sirboni non si fiat spollau totu. Si fiat lassau is cratzonis.

A sa fini nd’est aprolliau su maresciallu e dd’at pigau a tzerrius: “Boga-ti-nde-ddus cussus cratzonis, ca su capitanu medicu si depit visitai!”

E Sirboni  si nc’est calau is cratzonis.

Fiat postu de mudandas de famillia–cussas ca a pustis funt torradas in sa moda e immoi ddas tzerriant boxers–arrotoladas po ddas fai assimbillai a is slip chi portamus nosu.

E si castiát, abetendi de intendi is scracallus nostrus, ma nosu nci seus arrenescius a si cuntrollai. A mei mi paríat de essi castiendi unu film de Chaplin: mi beníat a arriri e a prangi.

Is mudandas de Sirboni fiant biancas-biancas-biancas, incingiadas sa di. E nosu femus a slips coloraus.

Su capitanu medicu m’at mesurau is piturras–e deu circhendi de mi ddas fai piticas-piticas–e m’at fatu calai is mudandas.

Mi nci at stichíu su didu aundi si podiat essi arresciu su calloni chentza de calai a su postu giustu e s’est disinfetau is didus cun s’alcol

–Avanti il prossimo!

A Sirboni dd’ant arriformau deretu.

Sa di a pustis giai non nci fiat prus.

In giru de un’annu est sparessiu de Iglesias puru e non apu intendiu prus nudda de issu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: